Download EBOOK PDF, WORD, EPUB Full Content

The Book Zoom
The Author Istvan Banyai
The Publisher Puffin
Release Date1998
Genre Juvenile Nonfiction
Pages 64
ISBN 0140557741
Language English, Spanish, And French

READING: A wordless picture book takes young readers on an imaginative journey to different places with each turn of the page as various landscapes are presented in full-color illustration. Reprint.


The Book Beschryving der stad Bergen op den Zoom
The Author Jan Wagenaar
The Publisher
Release Date1780
Genre
Pages 90
ISBN KBNL:UBA000119165
Language English, Spanish, And French
The Book Zoom
The Author Simon Armitage
The Publisher Dufour Editions
Release Date1989-01-01
Genre Fiction
Pages 80
ISBN UOM:39015019571747
Language English, Spanish, And French

READING: A collection of poems by the young British poet features language and rhythms drawn from Pennine, the northern English village where he lives.


The Book Zoom
The Author Diane Adams
The Publisher Peachtree Pub Ltd
Release Date2005-03-29
Genre Juvenile Fiction
Pages 32
ISBN PSU:000058085851
Language English, Spanish, And French

READING: Illustrations and rhyming, easy-to-read text describe a father and child's wild ride on a roller coaster.


The Book Beschrijving der stad Bergen op den Zoom
The Author
The Publisher
Release Date1780
Genre
Pages 90
ISBN KBNL:KBNL03000048958
Language English, Spanish, And French
The Book Bergen op Zoom
The Author Willem van Ham
The Publisher Uitgeverij Elmar
Release Date2014-01-08
Genre History
Pages
ISBN 9789038923963
Language English, Spanish, And French

READING: "Bergen op Zoom verleden" tijd bevat beelden die het verleden Bergen op Zoom weer tot leven brengen. Aan de hand van historische fotos wordt de lezer meegenomen door de interessante geschiedenis van Bergen op Zoom. Deze historische fotos zijn door Willem van Ham en Cees Vanwesenbeeck zorgvuldig verzameld, geselecteerd en voorzien van verklarende teksten. De combinatie van fotos en verhalen verschaft een fraai beeld van het verleden van Bergen op Zoom . Het oorspronkelijke werk is bewerkt en krijgt met deze heruitgave de aandacht krijgt dat het verdient. In dit historische fotoboek komen verschillende themas uit de geschiedenis van de stad aan bod, variërend van wonen tot zorg en van industrie tot feesten. Fotos van gebouwen en bedrijven worden afgewisseld door afbeeldingen van mensen in hun leef- of werkomgeving. Het verleden van Bergen op Zoom en de geschiedenis van haar bewoners worden zo vanuit verschillende standpunten op een schitterende wijze belicht.


The Book De Kerk van Bergen op den Zoom herstelt en ingewyd Ter Navolginge der Inwyinge van Jerusalems yverig volbragten Tempelbouw met Vreugde en met Offerhande ofte Leerreede Gedaan ter Inwyinge der Kerk van Bergen op den Zoom op den 15 October 1752
The Author Johannes Janssen
The Publisher
Release Date1753
Genre
Pages 78
ISBN KBNL:KBNL03000178781
Language English, Spanish, And French
The Book Bergen Op Zoom
The Author A.M. van den Akker, H.L. Kanters, J.H. Damoiseaux
The Publisher Brill Archive
Release Date1987
Genre
Pages 20
ISBN
Language English, Spanish, And French
The Book Welkom groet der burgerij van Bergen op den Zoom aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden prins van Oranje Nassau groot hertog van Luxemburg bij hoogst deszelfs komst te Bergen op den Zoom den 12 juny 1815
The Author
The Publisher
Release Date1815
Genre
Pages 6
ISBN KBNL:KBNL03000152484
Language English, Spanish, And French
The Book Bergen op den Zoom beleghert op den 18 julij 1622
The Author Lambertus De Rijcke
The Publisher
Release Date1623
Genre
Pages
ISBN GENT:900000062690
Language English, Spanish, And French
The Book De kerk van Bergen op den Zoom herstelt en ingewyd ofte leerrede gedaan ter inwyinge der kerk van Bergen op den Zoom op den 15 october 1752
The Author Johannes Janssen
The Publisher
Release Date1752
Genre
Pages 98
ISBN KBNL:KBNL03000178760
Language English, Spanish, And French
The Book Het recht der stad Bergen op ten Zoom wegens de vrye visschery op de Schelde verdedigt
The Author M. van Mansfeld
The Publisher
Release Date1804
Genre
Pages 10
ISBN KBNL:KBNL03000035380
Language English, Spanish, And French
The Book Ordres en reglementen voor het guarnisoen van Bergen op den Zoom en onderhorige forten Vernieuwt den 1 july 1753
The Author
The Publisher
Release Date1753
Genre
Pages
ISBN KBNL:KBNL03000162844
Language English, Spanish, And French
The Book Coenraad van Habsburg of de verschijning aan den zoom des wouds
The Author
The Publisher
Release Date1841
Genre
Pages
ISBN KBNL:KBNL03000071702
Language English, Spanish, And French
The Book Reglement en ordres voor het garnizoen van Bergen op den Zoom
The Author
The Publisher
Release Date1774
Genre
Pages
ISBN KBNL:KBNL03000204201
Language English, Spanish, And French
The Book Bergen op Zoom in 1747
The Author N.J. de Wilde
The Publisher
Release Date1839
Genre
Pages 310
ISBN KBNL:KBNL03000116270
Language English, Spanish, And French
The Book Cort verhael van een nieuw verschil binnen Bergen op Zoom om de catholyke plebanye Tusschen de muniken ende de weerelsche priesters
The Author Jacob Cats
The Publisher
Release Date1711
Genre
Pages
ISBN KBNL:KBNL03000196412
Language English, Spanish, And French
The Book D ontsettinghe van Bergen op Zoom gheschiet inden jaere 1623 i e 1622 Op den reghel menich acht een stadt gewonnen eer den krijgh wel is begonnen Ghespeelt binnen Amstelredam
The Author Jac Vleugels
The Publisher
Release Date1624
Genre
Pages 44
ISBN GENT:900000124696
Language English, Spanish, And French
The Book Relaas van het overgaan van Bergen op Zoom
The Author
The Publisher
Release Date1747
Genre
Pages 2
ISBN KBNL:KBNL03000158187
Language English, Spanish, And French
The Book Beschryving der sterke stad van Bergen op Zoom met derselver belegeringe
The Author
The Publisher
Release Date1747
Genre
Pages
ISBN KBNL:KBNL03000157406
Language English, Spanish, And French