Download EBOOK PDF, WORD, EPUB Full Content

The Book Modern Aristocrats
The Author James Reginato
The Publisher
Release Date2016-09-20
Genre Architecture
Pages 256
ISBN 0847848981
Language English, Spanish, And French

READING: This stunning book presents the intriguing stories and celebrated histories of some of the leading families of Great Britain and Ireland and the opulent residences that have defined their heritages. The history of England is inextricably linked with the stories of its leading aristocratic dynasties and the great seats they have occupied for centuries. As the current owners speak of the critical roles their ancestors have played in the nation, they bring history alive. All of these houses have survived great wars, economic upheavals, and, at times, scandal. Filled with stunning photography, this book is a remarkably intimate and lively look inside some of Britain’s stateliest houses, with the modern-day aristocrats who live in them and keep them going in high style.This book presents a tour of some of England’s finest residences, with many of the interiors shown here for the first time. It includes Blenheim Palace—seven acres under one roof, eclipsing the splendor of any of the British royal family’s residences—property of the Dukes of Marlborough; the exquisite Old Vicarage in Derbyshire, last residence of the late Dowager Duchess of Devonshire (née Deborah Mitford); Haddon Hall, a vast crenellated 900-year-old manor house belonging to the Dukes of Rutland that has been called the most romantic house in England; and the island paradises on Mustique and St. Lucia of the 3rd Baron Glenconner. This book is perfect for history buffs and lovers of traditional interior design and English country life."


The Book SPQR
The Author Mary Beard
The Publisher Singel Uitgeverijen
Release Date2016-04-06
Genre History
Pages
ISBN 9789025300593
Language English, Spanish, And French

READING: Het oude Rome is belangrijk. De geschiedenis van het rijk, van zijn veroveringen, wreedheid en uitspattingen, is voor ons nog altijd een ijkpunt. Zijn mythen, verhalen, disputen en problemen houden ons nog altijd bezig. SPQR biedt een frisse kijk op de Romeinse geschiedenis door een van ’s werelds belangrijkste classici. Mary Beard onderzoekt niet alleen hoe Rome van een onbelangrijk dorp in Midden-Italië uitgroeide tot een wereldmacht die heerste over een gebied van Spanje tot in Syrië, maar ook hoe de Romeinen zichzelf en hun wereld zagen, en waarom dat van belang is tot in onze eeuw. Deze gezaghebbende geschiedenis omspant duizend jaar, en werpt een nieuw licht op veel aspecten van de Romeinse beschaving, van de slavernij en de religie tot het stromend water. Het is het definitieve boek over het oude Rome, verrassend en goedgeschreven.


The Book Manuscript gevonden te Zaragoza
The Author Jan Potocki
The Publisher
Release Date2005
Genre
Pages 554
ISBN 9028420851
Language English, Spanish, And French

READING: Raamvertelling waarin een gardekapitein de wonderbaarlijke levensverhalen van allerlei uiteenlopende personages krijgt te horen.


The Book De familie Golden
The Author Salman Rushdie
The Publisher Atlas Contact
Release Date2017-08-17
Genre Fiction
Pages
ISBN 9789025451189
Language English, Spanish, And French

READING: In ‘De familie Golden’ van Salman Rushdie strijkt Nero Golden, een mysterieuze, puissant rijke weduwnaar uit Mumbai, vlak na de inauguratie van Barack Obama met zijn drie zonen neer in een villa naast een weelderige tuin in New York. Ze zijn Mumbai ontvlucht nadat Goldens vrouw omkwam bij de beruchte aanslagen op het luxe hotel – maar ook omdat de weduwnaar zijn leven er niet meer zeker was. Van begin af aan is buurman René, een documentairemaker op zoek naar zijn volgende onderwerp, gefascineerd door het luxe leven van de familie Golden. De komst van een bevallige Russische gymnaste, en de geboorte van een vierde zoon, doet de dynastie wankelen. Tegelijkertijd roeren zich duistere krachten in het land met de opkomst van een roekeloze, mediageile schurk met geverfd haar en presidentiële ambities.


The Book Tragedie van een volk
The Author Orlando Figes
The Publisher Nieuw Amsterdam
Release Date2013-08-16
Genre History
Pages
ISBN 9789046815601
Language English, Spanish, And French

READING: Tragedie van een volk is het eerste alomvattende werk over de Russische Revolutie in één boek; het geldt reeds vanaf zijn voltooiing in 1996 als een klassieker, zowel in de hoedanigheid van literair meesterwerk als van historisch standaardwerk. Orlando Figes hanteert op briljante wijze een individueel perspectief, ontleend aan de privé- verslagen van verscheidene figuren, wier tragische persoonlijke belevenissen met het algemene verhaal zijn verweven. Figes laat ons de Revolutie begrijpen als een menselijk samenspel van gebeurtenissen. Een monument van geschiedschrijving, dat al vele lezers in het hart heeft geraakt. Eindelijk weer leverbaar, in een aantrekkelijk geprijsde heruitgave. ‘[Figes] schildert met zwierige streken een magnifiek tableau van de Revolutie.’ NRC Handelsblad ‘(...) een meeslepende vertelling over gebeurtenissen die een enorme impact op de wereld hadden.’ De Volkskrant ‘Figes is erin geslaagd de ervaring van de Revolutie weer te geven zoals miljoenen gewone Russen die hebben meegemaakt.’ The independent on Sunday ‘Ook het contemporaine Rusland wordt verhelderd.’ Vrij Nederland ‘Geschreven in een schitterende stijl (...).’ Nederlands Dagblad


The Book De Gestapo
The Author Frank McDonough
The Publisher Singel Uitgeverijen
Release Date2017-01-24
Genre History
Pages
ISBN 9789025303457
Language English, Spanish, And French

READING: Frank McDonough gebruikt niet eerder gepubliceerde archiefstukken om een beeld te schetsen van de gewone en buitengewone mensen die het naziregime probeerden te bestrijden. De werkwijze om ze op te sporen en te volgen wordt op gedetailleerde wijze beschreven. De slachtoffers komen aan het woord in de verslagen van de verhoren waaraan ze door de Gestapo werden onderworpen. De Gestapo was een efficiënte organisatie die met weinig financiën en manschappen optrad tegen politieke en raciale ‘volksvijanden’. Iedereen werd ertoe verleid zijn naasten aan te geven: de Gestapo zette buren, collega’s, vrienden en familieleden ertoe aan om hun geliefden te verraden. Lang niet iedereen werd vervolgens ook gearresteerd, maar de geheime staatspolitie slaagde er zeer goed in om angst te zaaien onder de burgerij. McDonough legt de wortels van haar werkwijze bloot, én hij schetst een onthutsend beeld van het dagelijkse leven onder het naziregime.


The Book Parade s end
The Author Ford Madox Ford
The Publisher Lannoo Meulenhoff - Belgium
Release Date2013-02-16
Genre Fiction
Pages
ISBN 9789401407168
Language English, Spanish, And French

READING: Een buitengewoon krachtig verhaal over liefde, verraad en desillusie, in februari te zien op één De klassieker van Ford Madox Ford, waarop de gelijknamige BBC/HBO-reeks Parade's End gebaseerd is, is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald. Parade's End vertelt het epische verhaal van een driehoeksverhouding tegen de achtergrond van de Eerste Wereldoorlog en een maatschappij waarin de waarden en normen op een keerpunt staan. Centraal staan de Engelse aristocraat Christopher Tietjens, diens mooie, maar wrede vrouw Sylvia en Valentine Wallop, een jonge suffragette op wie hij hopeloos verliefd wordt.


The Book De watermethodeman
The Author John Irving
The Publisher Bezige Bij b.v., Uitgeverij De
Release Date2010-08-19
Genre Fiction
Pages
ISBN 9789023444060
Language English, Spanish, And French

READING: Twee of drie keer zo grappig als de meeste romans.' The New Yorker 'Er is maar één ding mis met de boeken van John Irving: dat er helaas een eind aan komt.' The Nation 'John Irving is een van de allerbeste schrijvers van deze tijd.' The Associated Press/.i


The Book Aan de rand van de wereld
The Author Michael Pye
The Publisher Bezige Bij b.v., Uitgeverij De
Release Date2014-11-29
Genre History
Pages
ISBN 9789460423246
Language English, Spanish, And French

READING: DWDD-BOEK VAN DE MAAND NOVEMBER 2014 Dat de middeleeuwen geen lege donkerte tussen het Romeinse Rijk en de renaissance waren, wisten we al langer. Maar nooit slaagde iemand erin het rijke middeleeuwse leven zo dichtbij te brengen als Michael Pye. Hij beschrijft hoe volkeren rond de Noordzee de eerste grote stappen zetten richting ons hedendaagse monetaire systeem, een rechtvaardige justitie, de moderne wetenschap, een opener visie op liefde en seks. Door overzees contact konden deze ideeën zich verspreiden en kreeg de Noord-Europese identiteit definitief vorm. Pye, gerenommeerd historicus en verteller pur sang, laat ons kennismaken met Vlaamse vissers en Nederlandse ambachtslui, Vikings en artiesten, spionnen en ondernemende hanzeaten. Aan de hand van een ontzaglijk aantal bronnen beschrijft hij hun smaken, ziektes, technologie, mode enzovoort. Aan de rand van de wereld is een ronduit magnifiek boek over duizend wervelende jaren.


The Book De Koude Oorlog
The Author Odd Arne Westad
The Publisher Spectrum
Release Date2017-10-10
Genre History
Pages
ISBN 9789000343645
Language English, Spanish, And French

READING: ‘Westads schrijfstijl is helder, gevat en vurig. Deze keer is zijn speelveld breed genoeg om zijn kennis en menselijkheid volledig recht te doen.’ Marilyn B. Young, New York University De Koude Oorlog was het lijnrecht tegenover elkaar staan van het kapitalisme en het socialisme. Een confrontatie die het heftigst was tussen 1945 en 1989, maar de oorsprong van het conflict gaat veel verder terug en de gevolgen zijn nog steeds voelbaar. De Koude Oorlog zorgde ervoor dat de wereld werd gedomineerd door twee supermachten die als uitgangspunt hadden dat alleen het eigen systeem goed was en dat van de ander per definitie heel erg slecht. Dit leidde tot een wapenwedloop waardoor we nu genoeg atoomwapens hebben om onze aarde meerdere keren volledig te vernietigen. Net als de Amerikanen geloofden de sovjetleiders dat de ‘oude’ maatschappijen, gebaseerd op lokale identiteit, standsverschil en een sterke band met het verleden, volkomen achterhaald waren. De Koude Oorlog ging dan ook over de maatschappij van de toekomst. De keuze was beperkt: die van de Sovjet-Unie, waar de staatsmachine aan de verbetering van de mensheid werkte, of die van de Amerikanen met een gedecentraliseerde staatsmacht en boven alles individuele vrijheid. Tegen deze achtergrond werd het gevecht gevoerd, met als gevolg conflict na conflict en genadeloze leiders. Odd Arne Westad is hoogleraar VS-Azië Relaties aan Harvard University en geeft les op de Kennedy School of Government. Van zijn hand verschenen The Global Cold War (2005), dat de Bancroft Prize heeft gewonnen, en Decisive Encounters (2003), het standaardwerk over de Chinese burgeroorlog. Ook werkte hij mee aan de driedelige Cambridge History of the Cold War (2010). Recenter verscheen Restless Empire: China and the World since 1750 (2012).


The Book De koning de keizer en de tsaar
The Author Catrine Clay
The Publisher Spectrum
Release Date2013-03-29
Genre History
Pages
ISBN 9789000326464
Language English, Spanish, And French

READING: Tijdens de laatste dagen van juli 1914 bestoken de koning, de keizer en de tsaar elkaar met telegrammen. George V, Wilhelm II en Nicolaas II, beter bekend in de familie als Georgie, Willy en Nicky, waren neven van elkaar en samen regeren ze over de halve wereld. De neven kenden elkaar van jongs af aan, ontmoetten elkaar op verjaardagen, huwelijken en begrafenissen. Later bezochten ze elkaars kroningen, regeringsjubilea, militaire manoeuvres en vlootschouwen, en werden daarbij altijd omgeven door een hele hofhouding. Maar de aaneenschakeling van gebeurtenissen aan het begin van de twintigste eeuw zorgt ook voor verwijdering en onenigheid tussen de neven en zij proberen elkaar de schuld in de schoenen te schuiven voor de dreiging van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. 'Ben ik gek geworden?' vraagt Nicky aan zijn vrouw Alix in Sint-Petersburg. Hij laat haar een telegram van Willy zien. 'Wat bedoelt Willy in hemelsnaam als hij beweert dat het nog altijd van mij afhangt of de oorlog voorkomen kan worden!' Duitsland had zes uur daarvoor Rusland officieel de oorlog verklaard. Uitgebreid gebruikmakend van niet eerder gepubliceerde documenten, vertelt Catrine Clay het bijzondere verhaal van de drie vorsten-neven, die deels hetzelfde soort leven leiden, in paleizen waar de rijkdom onvoorstelbaar is en de hoofdpersonen omgeven worden door vleierijen, gekuip en intriges. En daar doorheen speelt de vraag: in hoeverre waren de koning, de keizer en de tsaar verantwoordelijk voor het uitbreken van die oorlog en, zoals later zou blijken, ook voor het einde van de autocratische monarchie. Catrine Clay werkte meer dan twintig jaar voor de BBC als regisseur en producer van bekroonde tv-documentaires. De koning, de keizer en de tsaar is gebaseerd op een gelijknamige documentaire van haar hand. Eerder schreef zij de boeken Master Race, over het Lebensbornprogramma in nazi-Duitsland en Princess to Queen, ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van koningin Elisabeth II. Catrine Clay woont in Londen, is getrouwd en heeft drie kinderen. 'Catrine Clays De koning, de keizer en de tsaar bevat alle elementen van een ware biografie[ Aaron Blanton 'In De koning, de keizer en de tsaar stelt Catrine Clay de verantwoordelijkheid van [de drie neven The Oxford Times De koning, de keizer en de tsaar is het verhaal van drie opmerkelijke individuen, die elk op hun manier een rol hebben gespeeld in de wereldgeschiedenis. Voor het eerst is uitgebreid onderzoek gedaan naar hun onderlinge verhouding en de invloed die ze op elkaar uitoefenden. Want in hoeverre werden ze eigenlijk beïnvloed door anderen? En hoe bepalend was de rol van deze drie machthebbers op de geschiedenis, op het verdwijnen van de autocratische monarchie en het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog? Gebaseerd op koninklijke brieven en dagboeken die pas recent door koningin Elizabeth II openbaar zijn gemaakt.


The Book De romanovs
The Author Simon Montefiore
The Publisher Nieuw Amsterdam
Release Date2016-07-05
Genre History
Pages
ISBN 9789046820704
Language English, Spanish, And French

READING: De bejubelde auteur van Stalins jeugdjaren en andere meeslepende biografieën heeft met De Romanovs een toegankelijke, levendige en zeer onthullende geschiedenis geschreven over de uitzonderlijke mannen en vrouwen die Rusland drie eeuwen regeerden. In dit fascinerende werk wendt Simon Sebag Montefiore zijn talent voor geschiedschrijving aan om het verhaal te vertellen van de grootste en meest complexe keizers en keizerinnen van de Romanov- dynastie (1613-1918), over hoe hun hof functio neerde, en over het evenwicht tussen persoonlijkheid en macht bij elke tsaar. Gebruikmakend van archiefmateriaal dat na de val van de USSR beschikbaar kwam, slaagt Montefiore erin de werkelijke wereld tot leven te brengen van legendarische persoonlijkheden als Catharina de Grote en Nicolaas II, en laat hij de lezer kennismaken met een aantal minder bekende, maar alleen al om hun seksuele uitspattingen en andere scandaleuze of decadente wederwaardigheden des te meer tot de verbeelding sprekende leden van deze eminente familie. Een lijvig boek over lusten en onlusten, intriges, samenzweringen, fascinerende karakters, politiek en macht. Een boek dat de diepere wortels van het huidige Rusland genadeloos blootlegt en dat van de eerste tot de laatste bladzij zowel duizelingwekkend informatief als extreem onderhoudend is.


The Book Downton Abbey het echte verhaal druk 1
The Author Lady Fiona Carnavon
The Publisher
Release Date2015-09-01
Genre
Pages 360
ISBN 9089757708
Language English, Spanish, And French
The Book Minder dan niks
The Author Bret Easton Ellis
The Publisher Ambo|Anthos
Release Date2010-10-04
Genre Fiction
Pages
ISBN 9789041417152
Language English, Spanish, And French

READING: Het enige dat ik niet heb, is iets te verliezen', zegt een van de jonge hoofdpersonen in Minder dan niks. Deze briljante debuutroman is een zedenschets van de verwende rijke jeugd in Los Angeles midden jaren tachtig. Op indringende wijze portretteert Bret Easton Ellis een generatie teenagers uit Los Angeles: kinderen van filmproducenten, hun makelaars en advocaten. Al vroeg hebben ze kennis gemaakt met seks, drugs en volslagen liefdeloosheid en zijn ze uitsluitend op consumptie gericht. Met een haast onwerkelijk koele pen beschrijft Bret Easton Ellis een wereld die voor iedereen die niet schatrijk en jonger dan vijfentwintig is, zowel onbegrijpelijk, fascinerend als angstaanjagend is.


The Book Geen betere vriend
The Author Robert Weintraub
The Publisher Karakter
Release Date2017-04-21
Genre History
Pages
ISBN 9789045214313
Language English, Spanish, And French

READING: Het waargebeurde en unieke verhaal van een trouwe hond die een jappenkamp als krijgsgevangene overleefde en ander gevangenen de moed gaf om de verschrikkingen te doorstaan. 'Een buitengewoon en aangrijpend verhaal van een unieke held tussen medegevangenen van de Japanners tijdens WOII: een loyale Britse Pointer genaamd Judy.' - Kirkus 'Weintraub schetst uitstekend de menselijke verhalen - soms pijnlijk en soms inspirerend - die een rol speelden in de saga van Judy.' - Boston Globe


The Book David Balfour
The Author Robert Stevenson
The Publisher Van Holkema & Warendorf
Release Date2013-08-29
Genre Fiction
Pages
ISBN 9789000330775
Language English, Spanish, And French

READING: David Balfour, misleid en verliefd begint op het moment dat het beroemdere boek van Robert Louis Stevenson eindigt - met Balfour in Edinburgh, ??koud en berouwvol bij het kantoor van de British Linen Company. Vanaf daar begint een onstuimige reeks avonturen die onze gelijknamige held achtereenvolgens doen stranden op een afgelegen eiland, reizen door Nederland en Frankrijk, waar hij vecht voor zijn leven met zijn oude kameraad Alan Breck, en ondertussen kans zien om verliefd te worden op de pittige en mooie Catriona, kleindochter van de beruchte 'Highland Rogue', Rob Roy.


The Book Honger
The Author Roxane Gay
The Publisher Bezige Bij b.v., Uitgeverij De
Release Date2017-10-12
Genre Biography & Autobiography
Pages
ISBN 9789023466987
Language English, Spanish, And French

READING: Roxane Gay heeft in de afgelopen jaren openhartige en populaire essays en blogs geschreven over feminisme en het menselijk lichaam. Haar eigen emotionele en psychologische worstelingen geven haar een unieke inkijk in het spanningsveld tussen verlangen en ontkenning, troost en medelijden. Met Honger onderzoekt ze haar eigen verleden - waaronder een uiterst gewelddadige gebeurtenis in haar jeugd die een keerpunt in haar leven vormde - en betrekt ze de lezer op indringende wijze in haar poging om zichzelf beter te begrijpen, om uiteindelijk haar eigen leven te kunnen redden. Met haar kenmerkende eerlijkheid, kwetsbaarheid en kracht schrijft Gay over haar lichaam en haar overgewicht.


The Book The Essays of Virginia Woolf Volume 5
The Author Virginia Woolf
The Publisher Random House
Release Date2017-08-24
Genre Literary Collections
Pages 736
ISBN 9781448181940
Language English, Spanish, And French

READING: Fiction was the core of Virginia Woolf's work. But she took her essay writing very seriously, spending a great deal of time on each essay and finding they provided a refreshing diversion from fiction. Her essays informed her fiction, and vice versa; this volume shows her thinking about the possibility of poeticising the novel (The Waves was the result) and in some of these pieces ('Women and Fiction', 'Women and Leisure') she considers the relationship between women, writing and society - the preoccupation that would become such a large part of her legacy. The Common Reader: Second Series comprises a significant part of this volume - it was first published in 1932 to excellent reviews. ('They are wholly delightful. They are sensitive, acute, picturesque, humorous, and yet severe.' Vita Sackville-West; 'Is there anybody writing anywhere in the world at this moment who could surpass the essay...so beautifully moulded into a form appropriate to its content that what is an authentic critical masterpiece seems as light on the mind as a song?' Rebecca West) This collection shows Woolf's genius as a critic and essayist: as well as displaying her perceptive understanding of writers and their work, it also offers us an important insight into her creative mind. Continuing the work of former editor Andrew McNeillie, Stuart N. Clarke brings fresh light to Woolf's essays and enriches them with variations. This penultimate volume forms part of an indispensable, unique collection from one of our greatest writers.


The Book Tussen twee paleizen druk 4
The Author Naǧīb Maḥfūẓ
The Publisher
Release Date2015-12-31
Genre
Pages 572
ISBN 9044513427
Language English, Spanish, And French

READING: Eerste deel van een trilogie over het leven van een winkelier en zijn familie in Cairo.


The Book De Franse intifada
The Author Andrew Hussey
The Publisher Singel Uitgeverijen
Release Date2017-02-28
Genre History
Pages
ISBN 9789029510462
Language English, Spanish, And French

READING: Voorbij de welvarende centra van de Franse steden, in de afgezette banlieues, is een oorlog gaande tussen de Franse staat en de voormalige onderdanen van het koloniale rijk. Voor hen klinkt het mantra ‘vrijheid, gelijkheid, broederschap’ als een bittere geschiedenis van overheersing, onderdrukking en wreedheid. Andrew Hussey schetst met humoristische vakkundigheid een compleet nieuw portret van een oude natie, en verheldert het complexe verhaal van de verhoudingen tussen het seculiere, republikeinse Frankrijk en de moslimwereld van Noord-Afrika tegen de achtergrond van de Arabische Lente.