Download EBOOK PDF, WORD, EPUB Full Content

The Book Dental Anatomy Coloring Book
The Author Margaret J. Fehrenbach
The Publisher Elsevier Health Sciences
Release Date2013-01-29
Genre Medical
Pages 440
ISBN 9781455745890
Language English, Spanish, And French

READING: Featuring an array of coloring and labeling activities, Dental Anatomy Coloring Book, 2nd Edition, provides an easy, fun, and effective way to memorize the structures of the head and neck region as well as the basic body systems affecting dentistry. Each chapter includes several images that you are asked to color and connect with corresponding labels. This edition adds more illustrations and NEW review questions with references to specific chapters in core textbooks where more in-depth explanations can be found. Developed by Margaret Fehrenbach, a nationally renowned authority in dental professional education, this coloring book makes it easier to identify anatomical landmarks and understand the complex interrelationships involved in dental anatomy and physiology. A comprehensive focus on dental anatomy covers all the structures of head and neck anatomy and the basic body systems that are essential to the practice of dentistry, with varying views of structures, including differing orientations and levels of detail. An easy-to-follow organization begins with an overview of body systems and then breaks down dental anatomy in the following chapters, providing information in small chunks and providing a clear picture of interrelationships. 220 detailed anatomical illustrations, including corresponding labels, make both coloring and identification easy. Perforated pages allow for easy removal so that you can study pages while on the go or submit them to your instructors. NEW! Review questions are included with each illustration - 10 fill-in-the-blank questions based on the content in two related titles: Illustrated Dental Embryology, Histology, and Anatomy and Illustrated Anatomy of the Head and Neck. NEW! Additional illustrations are included, as well as more alternative views of structures of the head and neck. NEW! Access to online student resources on the Evolve companion website for Illustrated Anatomy of the Head and Neck, 4th Edition, including use of the Body Spectrum electronic anatomy coloring book.


The Book Kindertandheelkunde
The Author J.S.J. Veerkamp
The Publisher Bohn Stafleu van Loghum
Release Date2010-01-23
Genre Medical
Pages 405
ISBN 9789031369225
Language English, Spanish, And French

READING: De tandheelkundige behandeling van kinderen heeft een eigen dynamiek. Kinderen groeien en ontwikkelen zich immers snel. Het gebit verandert, maar het patiëntje als geheel ook. In uw praktijk zult u steeds uw manier van communiceren moeten aanpassen aan de leeftijd van het kind. Ook zult u steeds afwegingen moeten maken over welke behandeling op een bepaald moment de juiste is. Wat heeft prioriteit: de gebitsgezondheid, de ontwikkeling van het kind, of de toekomstverwachtingen van het (wissel)gebit? In Kindertandheelkunde deel 1 worden de theoretische en de praktische aspecten van de kindertandheelkunde besproken. Aan bod komen psychologische en medische aspecten, diagnostiek, preventie, pijnbestrijding, behandeling van problemen met het melkgebit- en blijvend gebit en ontwikkelingsstoornissen van de harde tandweefsels. In deze herziening wordt bovendien volop aandacht besteed aan recente ontwikkelingen in dit vakgebied. Ook de literatuurverwijzingen zijn bijgewerkt, waardoor het boek helemaal up-to-date is.


The Book Pati ntenvoorlichting en mondgezondheid
The Author M.P.M.A. Duyx
The Publisher Bohn Stafleu van Loghum
Release Date2015-01-13
Genre Medical
Pages 346
ISBN 9789031395095
Language English, Spanish, And French

READING: Voorlichting geven aan patiënten is een belangrijke taak binnen de gezondheidszorg. De opkomst van internet heeft het karakter van de voorlichting drastisch veranderd. Het studieboek Patiëntenvoorlichting en mondgezondheid is daarom volledig herzien en geactualiseerd. In deze nieuwe uitgave komt de rol van internet bij patiëntenvoorlichting uitgebreid aan bod. Patiëntenvoorlichting en mondgezondheid biedt een pragmatisch overzicht van situaties op het gebied van patiëntenvoorlichting uit de tandheelkundige praktijk. Aan de hand van patiëntengeschiedenissen en brieven worden diverse ervaringen en vragen behandeld. Het boek koppelt zo op heldere wijze theorie en praktijk van patiëntenvoorlichting. Het boek bestaat uit vier delen. In het eerste deel gaan de auteurs in op de maatschappelijke betekenis van voorlichting. In het tweede deel staat het onderwerp communicatie centraal: aan de orde komen gespreksvaardigheden, gespreksmodellen en non-verbaal gedrag. In het derde deel wordt ingegaan op de drie kernelementen van patiëntenvoorlichting: de informatie aan patiënten, de instructie en de begeleiding. In het vierde deel gaan de auteurs in op de relatie tussen voorlichting en massamedia. Het boek wordt afgesloten met enige ethische kanttekeningen en vraagstellingen. Ter verheldering is een korte verklarende lijst met tandheelkundige begrippen toegevoegd. Patiëntenvoorlichting en mondgezondheid is in eerste instantie bestemd voor mondhygiënisten en tandartsen. Maar het boek is ook uiterst nuttig voor mensen die werkzaam zijn binnen andere disciplines in de gezondheidszorg of op het gebied van voorlichtingskunde.


The Book Anatomie en Fysiologie Een Inleiding
The Author Frederic H. Martini
The Publisher Pearson Education
Release Date2012
Genre Human anatomy
Pages 842
ISBN 9043024325
Language English, Spanish, And French

READING: Studieboek voor hbo-opleidingen in de gezondheidszorg.


The Book Voorkoming van medische accidenten
The Author L. Abraham-Inpijn
The Publisher Springer
Release Date2017-10-06
Genre Medical
Pages 154
ISBN 9789036817028
Language English, Spanish, And French

READING: De kans dat u een patiënt in uw stoel krijgt die ouder is dan 45 jaar, is tegenwoordig behoorlijk groot. De vergrijzing! Als u geen speciale maatregelen treft, neemt hierdoor de kans toe op medische calamiteiten in uw praktijk. Het afnemen van een medische anamnese voorkomt zo'n vervelende confrontatie. Het 'Europese Medisch Risico Registrerend Historie-systeem' is een preventiemethode, die gebruikmaakt van een door de patiënt in te vullen lijst, die de tandarts verifieert. Deze eenvoudige methode geeft u een systematisch beeld van het risico van tandheelkundig handelen bij de gevonden pathologie. Zo kunt u preventieve maatregelen die nodig zijn onderbouwen. Dat is de meerwaarde van het EMRRH ten opzichte van andere gezondheidsvragenlijsten. Deze druk van 'Voorkoming van medische accidenten' is een handzame uitgave waarmee uw kennis op een eenvoudige manier up-to-date blijft. U treft hierin onderwerpen aan waarmee u dagelijks wordt geconfronteerd. De tekst is zeer toegankelijkheid, en waar nodig zijn verhelderende, duidelijke illustraties opgenomen.


The Book Dental Assisting Coloring Book
The Author Donna J. Phinney
The Publisher Cengage Learning
Release Date2010-07-30
Genre Medical
Pages 416
ISBN 9781133170266
Language English, Spanish, And French

READING: Dental Assisting Coloring Book is an interactive tool designed as both a study aid and a review guide to enhance learning in the field of dentistry. The format makes review and learning creative and fun. Unlike other coloring books, Delmar's Dental Assisting Coloring Book contains questions presented in a variety of formats, in addition to coloring and labeling, to test recall and overall comprehension of key concepts. It covers a wide variety of topics encountered in lectures, clinics, and labs, including general anatomy, tooth anatomy and dental charting, equipment and dental instruments, procedures, radiology equipment, and x-ray landmarks. Dental Assisting Coloring Book is an effective way to enhance learning and improve retention of concepts critical to success in the field of dental assisting. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not be available in the ebook version.


The Book Ross and Wilson Anatomie en Fysiologie in gezondheid en ziekte E Book
The Author Anne Waugh
The Publisher Elsevier Health Sciences
Release Date2017-09-12
Genre Medical
Pages 544
ISBN 9780702076237
Language English, Spanish, And French

READING: Ross en Wilson is de eerste keuze van reeds meer dan een miljoen studenten sinds de eerste publicatie meer dan 50 jaar geleden. Als een van de meest populaire handboeken voor anatomie en fysiologie introduceert het de systemen en functies van het menselijk lichaam en de effecten van ziektes en aandoeningen op het normaal functioneren van het lichaam. Meer dan eender welk handboek is Ross and Wilson gekenmerkt door het gebruik van heldere taal aangevuld met kleurrijke illustraties en een groot aanbod van interactieve online-activiteiten voor een boeiende leerervaring. Ross and Wilson is noodzakelijk studie en leesmateriaal voor ieder in de ziekenzorg en vooral voor professionelen in opleiding in de verpleging en aanverwande beroepen, complementaire/alternatieve geneeskunde of voor paramedici en ambulancepersoneel. Zorvuldig herwerkte tekst zonder onnodige details om verwarring bij de student, nieuw aan dit leervak, te vermijden Vele duidelijke illustraties in kleur met diagrammen en foto's Reeks van paragrafen, punten- en bulletlijst helpen bij het leren en herhalen van de leerstof Leerdoelen voor paragrafen in elk hoofdstuk Lijst met veel gebruikte voorzetsels, achtervoegsels en woordstammen in anatomie en fysiologie Appendix met biologische waarden als referentie Toegang tot extra electronische bronnen, inclusief animaties, inkleur oefeningen, studies, zelftestactiviteiten , en weblinks Volledig herziende tekst met focus op de meest voorkomende aandoeningen Nieuwe paragrafen over de invloed van het verouderen op de lichaamssystemen om de kernonderdelen van de leerstof te bestendigen en het weerspiegelt ook de veroudering van onze bevolking Een nieuw en gemakkelijk te gebruiken functie is toegevoegd voor de uitgebreide en variërende selectie van populair web gebaseerde online zelfevaluatie taken Extrra gekleurde micrografie ën en foto's evenals bijgewerkte illustraties Aangevulde verklarende woordenlijst voor een vlug en gemakkelijk te gebruiken referentie naar veel gebruikte terminologie.


The Book Sobotta atlas van de menselijke anatomie Tabellen over spieren gewrichten en zenuwen
The Author Friedrich Paulsen
The Publisher Bohn Stafleu van Loghum
Release Date2011-10-31
Genre Medical
Pages 76
ISBN 9031390747
Language English, Spanish, And French

READING: Aan de hand van 60 tabellen kunt u uw kennis snel en systematisch opfrissen of verdiepen. Nu leren met het systeem van Sobotta Aan de hand van 60 tabellen kunt u uw kennis snel en systematisch opfrissen of verdiepen: • Alle spieren van het menselijk lichaam met hun oorsprong, aanhechting, innervatie en functie. Passend bij deel 1 tot en met 3 van de atlas heeft het tabellenboek bij elke beschreven spier een kleine, schematische Sobotta-afbeelding. De beschreven spier is daarop in kleur weergegeven. • takken en innervatiegebieden van de plexus cervicalis, brachialis en lumbosacralis • takken en innervatiegebieden van de plexus cervicalis, brachialis en lumbosacralis • gewrichten en hersenzenuwen Deze praktische leerhulp is ideaal om onderweg mee te nemen en te leren! Iedere tabel verwijst naar de bijpassende afbeeldingen in de Sobotta-atlas(deel 1 tot en met 3). Het tabellenboek is bestemd voor studenten en docenten geneeskunde, fysiotherapie, bewegingswetenschappen, artsen en fysiotherapeuten.


The Book Het subtiele lichaam druk 1
The Author Cynthia Marnell Dale
The Publisher
Release Date2010-03
Genre
Pages 487
ISBN 9069638843
Language English, Spanish, And French
The Book Anatomy Coloring Workbook
The Author I. Edward Alcamo
The Publisher The Princeton Review
Release Date2003
Genre Study Aids
Pages 291
ISBN 0375763422
Language English, Spanish, And French

READING: Designed to help students gain a clear and concise understanding of anatomy, this interactive approach is far more efficient than the textbook alternatives. Students as well as numerous other professionals, have found the workbook to be a helpful way to learn and remember the anatomy of the human body.


The Book Mosby s Review Questions for the National Board Dental Hygiene Examination E Book
The Author Mosby
The Publisher Elsevier Health Sciences
Release Date2013-12-13
Genre Medical
Pages 344
ISBN 9780323226318
Language English, Spanish, And French

READING: Offering the most realistic NBDHE review and practice available, Mosby's Review Questions for the National Board Dental Hygiene Examination includes both a print book and companion website to prepare you for exam success. In the book, you’ll review with more than 1,250 Component A practice questions — with each answer including a rationale for both correct and incorrect answer options. Online, you can review the same questions plus an additional 420 case-based items related to Component B in 1) practice mode or 2) timed, exam-simulation mode with randomized tests that match the number and distribution of questions on the NBDHE. From a team of dental hygiene experts including lead editor Barbara Bennett, this Q&A resource is an excellent supplement to any NBDHE content review book! More than 1,680 multiple-choice questions provide comprehensive practice spanning the entire NBDHE, with 1,250+ items relating to Component A — more than six times the number of questions on the actual exam! — and 420 case-based questions related to Component B. Rationales accompany each question, fully explaining why each answer choice is either correct or incorrect and thus serving as secondary content review. Distribution of questions matches each category on the NBDHE test specifications, ensuring that you have adequate practice for each content area. An Evolve companion website includes all 1,250+ questions from the book plus additional case studies with color images and accompanying questions, available either in practice mode with instant feedback or in exam-simulation format with results and feedback provided at the end of the exam. A test creator and timer on Evolve generates NBDHE-style tests that mimic the number and distribution of questions on the NBDHE and also provides realistic practice with time management during the exam. 16 detailed case studies on Evolve, each of which includes a patient medical/dental history, completed periodontal chart, oral radiographs, clinical photographs, and 20-35 multiple-choice questions for patients in the five main categories covered on the NBDHE (adult periodontitis, pediatric, geriatric, special needs, and medically compromised). References to text sources make it easy to review or find more information on specific topics.


The Book Saunders Review of Dental Hygiene E Book
The Author Margaret J. Fehrenbach
The Publisher Elsevier Health Sciences
Release Date2008-12-16
Genre Medical
Pages 640
ISBN 9781437706413
Language English, Spanish, And French

READING: Be prepared to take your national board with this full-length simulation of the NBDH exam. This bestselling resource now reflects the new case-based format of the national exam along with content that covers new guidelines, especially in the areas of infection control and pharmacology. As you prepare and practice for your exam, you will find multiple ways to study with over 60 clinical case studies, and 1,500 plus questions. This title includes additional digital media when purchased in print format. For this digital book edition, media content is not included. Simple, clean layout provides an "all-in-one" package with an outline format and review questions and answers in every chapter. Clear and accurate illustrations, including many new and photos and line drawings provide additional visual learning. Updated coverage in infection control and pharmacology follows the latest CDC guidelines and outlines dental considerations for newer drugs. Expanded use of tables and flow-charts make the content easier to digest, and flow-charts assist in clinical decision-making.


The Book Dokter De Soto druk 1
The Author William Steig
The Publisher
Release Date2014-12-31
Genre
Pages 32
ISBN 9056373579
Language English, Spanish, And French

READING: De muizen-tandarts De Soto moet wel even moed verzamelen voordat hij een vos van zijn kiespijn wil afhelpen. Prentenboek, met kleurrijke platen voor kleuters vanaf ca. 4 jaar.


The Book Illustrated Dental Embryology Histology and Anatomy E Book
The Author Mary Bath-Balogh
The Publisher Elsevier Health Sciences
Release Date2014-04-11
Genre Medical
Pages 344
ISBN 9780323290869
Language English, Spanish, And French

READING: Featuring detailed illustrations and full-color photographs, Illustrated Dental Embryology, Histology, and Anatomy, 3rd Edition, provides a complete look at dental anatomy, combined with dental embryology and histology and a review of dental structures. A clear, reader-friendly writing style helps you understand both basic science and clinical applications, putting the material into the context of everyday dental practice. Going beyond an introduction to anatomy, this book also covers developmental and cellular information in depth. Color photomicrographs make it easy to discern microscopic structures. Expert authors Mary Bath-Balogh and Margaret Fehrenbach provide an essential background in oral biology for dental hygiene and dental assisting students, including excellent preparation for the National Board Dental Hygiene Examination (NBDHE). Comprehensive coverage includes all the content needed for an introduction to the developmental, histological, and anatomical foundations of oral health. High-quality anatomical illustrations and full-color clinical and microscopic photographs enhance your understanding. An approachable writing style makes it easy to grasp and learn to apply the material. A logical organization separates the book into four units for easier understanding: (1) an introduction to dental structures, (2) dental embryology, (3) dental histology, and (4) dental anatomy. Summary tables and boxes provide quick, easy-to-read summaries of concepts and procedures and serve as useful review and study tools. Clinical Considerations boxes relate abstract-seeming biological concepts to everyday clinical practice. Learning outcomes at the beginning of each chapter clearly identify the information you are expected to absorb. Key terms open each chapter, accompanied by phonetic pronunciations, and are highlighted within the text A glossary provides a quick and handy way to look up terminology. A bibliography lists resource citations for further research and study. Student resources on the companion Evolve website enhance learning with practice quizzes including rationales and page-number references, case studies, a histology matching game, review/assessment questions, tooth identification exercises, and WebLinks to related sites. Updated and expanded evidence-based coverage includes topics such as caries risk, fetal alcohol syndrome, periodontal disease, thyroid hormones and disease, stem cells and dental pulp, and developmental defects associated with specific diseases and conditions. NEW color illustrations and photomicrographs add detail and enhance comprehension. NEW practice exercises on the companion Evolve website include quizzes containing 200 self-test questions with instant feedback to help you prepare for examinations.


The Book Professionele gebitsreiniging
The Author Anita van Meyel
The Publisher Bohn Stafleu van Loghum
Release Date2012-03-22
Genre Medical
Pages 216
ISBN 9789031387656
Language English, Spanish, And French

READING: Professionele gebitsreiniging als een tandheelkundige handeling kan in verschillende vormen en variaties plaatsvinden. De werkzaamheden kunnen variëren van het betrekkelijk eenvoudig verwijderen van wat plaque en tandsteen tot zeer uitgebreide parodontale behandelingen in zowel de initiële als de nazorgfase. Om tot een goede uitvoering en een goed resultaat te komen, zijn de juiste instrumenten, een goede werkhouding en instrumentatietechnieken bepalend. Dit handboek gaat over al deze onderwerpen en is bestemd voor studenten van de opleiding tandheelkunde en mondzorgkunde. Ook kunnen vele onderwerpen gebruikt worden voor de cursus tot (paro)preventieassistent. Het boek is tevens uitermate geschikt voor de praktiserende tandartsen, mondhygiënisten en (paro)preventieassistenten. Naast hoofdstukken over de verschillende typen handinstrumenten, de basisprincipes van instrumentatie, het slijpen van handinstrumenten en polijsten, is er een apart deel over reiniging bij implantaten. De uitvoering van instrumentatietechnieken is gesplitst in aparte hoofdstukken voor links- en rechtshandigen, waarin zowel de ergonomie van de operateur, de behandelpositie van de patiënt als de juiste instrumentatie zijn opgenomen


The Book Illustrated Anatomy of the Head and Neck E Book
The Author Margaret J. Fehrenbach
The Publisher Elsevier Health Sciences
Release Date2013-12-27
Genre Medical
Pages 336
ISBN 9780323291088
Language English, Spanish, And French

READING: Featuring a robust collection of full-color illustrations and photographs, Illustrated Anatomy of the Head and Neck, 4th Edition, provides a complete look at head and neck anatomy, with an emphasis on the specific anatomy of the temporomandibular joint (TMJ). Chapters are organized by anatomical systems, including one covering the anatomical basis of local anesthesia and another on the spread of dental infection. Written by educators Margaret Fehrenbach and Susan Herring, this edition adds new illustrations and cutting-edge, evidence-based information on topics such as caries risk, periodontal disease, local anesthesia administration, and infection control. Combine this book with Illustrated Dental Embryology, Histology, and Anatomy, and you will gain the basic scientific knowledge needed for everyday clinical dental practice. Comprehensive coverage provides a solid foundation in head and neck anatomy, with in-depth discussion of the TMJ and its role in dental health and additional material on the anatomy of local anesthesia and the spread of dental infection. Approachable writing style presents cutting-edge content and the latest evidence-based information in a way that may be easily grasped and applied. More than 400 full-color illustrations and clinical photographs show models and patients within a clinical setting. 28 removable color flashcards offer on-the-go study, with key images on one side and corresponding labels on the back. Identification exercises in each chapter ask you to label the different structures to test your knowledge of anatomy. Multiple-choice review questions in each chapter include a mixture of knowledge- and application-based content, and prepare you for the national board examinations in dental assisting and dental hygiene. Easy-to-read tables and boxes summarize concepts and procedures. Key terms begin each chapter, accompanied by phonetic pronunciations, and are highlighted within the chapter. Learning objectives open each chapter with goals to be accomplished, also serve as checkpoints for comprehension, skills mastery, and study tools in preparation for examinations. A glossary offers quick and handy access to all the key terms and definitions used in the book. Updated content includes evidence-based information on hot topics such as caries risk, periodontal disease, local anesthesia administration, and infection control. NEW! Additional full-color illustrations and photographs support text descriptions and help ensure complete comprehension. Updated review questions are included in every chapter to correlate with new content. A companion Evolve website offers more practice with case studies, image identification, and flashcards.


The Book De geur van melisse druk 1
The Author Per Nilsson
The Publisher Lemniscaat Publishers
Release Date2002
Genre
Pages 149
ISBN 9789056371500
Language English, Spanish, And French

READING: Alles wijst erop dat een hevig verliefde maar afgewezen jongen zelfmoord zal plegen.


The Book Het teken van de vier
The Author Arthur Conan Doyle
The Publisher Overamstel Uitgevers
Release Date2015-04-15
Genre Fiction
Pages
ISBN 9789049927783
Language English, Spanish, And French

READING: Sir Arthur Conan Doyle (1859 - 1930) was historicus, atleet, spiritist, oorlogscorrespondent maar bovenal schrijver. Doyle schiep met Sherlock Holmes het karakter van de beroemdste en meest vernuftige detective aller tijden. De spanning, de intriges en de vaart waarmee de verhalen worden verteld, hebben niets aan zeggingskracht ingeboet. Het vierde deel in de Sherlock Holmes-serie bevat onder andere de verhalen Het teken van de vier, Het mysterie van het Boscombedal en Het avontuur van de kartonnen doos.


The Book Het wonder daaronder
The Author Nina Brochmann
The Publisher Luitingh Sijthoff
Release Date2017-11-06
Genre Health & Fitness
Pages
ISBN 9789024578023
Language English, Spanish, And French

READING: Het wonder daaronder van de twee jonge artsen in opleiding Nina Brochmann en Ellen Stokken Dahl vertelt je alles wat je altijd al over de vagina hebt willen weten, maar (nog) nooit hebt durven vragen. Na het lezen van dit boek heeft de clitoris geen geheimen meer voor je, snap je de hormonen die de menstruatie regelen en krijg je antwoord op de vraag of er inderdaad een vaginaal orgasme bestaat. Je zult beter begrijpen hoe verschillende voorbehoedsmiddelen werken, hoe een 'normale' vulva eruitziet en waarom je sokken moet aantrekken als je je seksleven wilt verbeteren. Een vrolijk en informatief boek over de vrouwelijke anatomie, de G-spot, PMS, hygiëne en nog veel meer. Deze Noorse bestseller zou elke vrouw moeten lezen. 'Dit is meer dan zomaar een boek over geslachtsdelen - het vertelt je hoe het is om tot de andere sekse te behoren.' Morgenbladet De auteurs van Het wonder daaronder zijn de studentes geneeskunde Nina Brochmann (29) en Ellen Stokken Dahl (25). Zij zijn bekend van http://underlivet.blogg.no/ en zijn beiden aan het promoveren in Oslo. In Noorwegen was Het wonder daaronder (Gleden med skjeden) meteen een bestseller; de rechten zijn over de hele wereld verkocht.


The Book Lieve Sinterklaas druk 6
The Author Kathleen Amant
The Publisher
Release Date2011-06
Genre
Pages 32
ISBN 9044806130
Language English, Spanish, And French

READING: Samen met mama gaat Anna naar Sinterklaas in een winkel. Hij is een lieve man en Anna durft hem best een hand te geven. Prentenboek met eenvoudige schilderingen in felle kleuren. Vanaf ca. 2 jaar.